Privacyverklaring

INLEIDING

Welkom bij www.abtechnics.be. Deze privacyverklaring legt uit wat wij doen met uw persoonlijke gegevens wanneer u www.abtechnics.be (“Website”) bezoekt of een aankoop wilt doen op de Website. Het beschrijft hoe wij uw persoonlijke gegevens verzamelen, gebruiken en verwerken, en hoe wij daarbij voldoen aan onze wettelijke verplichtingen jegens u. Uw privacy is belangrijk voor ons, en wij zetten ons in om uw rechten te beschermen en te waarborgen.

Deze Privacykennisgeving is van toepassing op de persoonlijke informatie van onze particuliere klanten. Als u geen consument bent, neem dan contact met ons op en wij zullen u de toepasselijke Privacyverklaring voor uw situatie verstrekken.

In het kader van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming is AB TECHNICS BV, een besloten vennootschap geregistreerd onder ondernemingsnummer 0464.432.436 met maatschappelijke zetel te 2390 Malle, Antwerpsesteenweg 115 (België) waarvan het BTW-nummer BE0464.432.436 is (“wij”, “onze” of “ons” of “AB Technics”) de “verantwoordelijke voor de verwerking” van uw persoonsgegevens. Dit betekent dat wij beslissen waarom en hoe uw persoonsgegevens worden gebruikt en dat wij verantwoordelijk zijn voor de bescherming ervan. Zie het einde van dit bericht voor onze contact- en bedrijfsinformatie.

Wij kunnen deze Privacykennisgeving van tijd tot tijd wijzigen. Bezoek deze pagina regelmatig omdat wij eventuele wijzigingen hier zullen plaatsen. In voorkomend geval kunnen wij u ook per e-mail op de hoogte brengen van de wijzigingen. Zie verder de paragraaf Wijzigingen hieronder.
Als u niet tevreden bent met enig aspect van deze Privacykennisgeving, kunt u wettelijke rechten hebben die wij hieronder hebben beschreven, indien van toepassing.

1. INFORMATIE DIE WIJ OVER U VERZAMELEN

Wanneer u de Website gebruikt, verzamelen en gebruiken wij informatie over u in het kader van de levering van onze producten en diensten en van klantenondersteuning. Wij kunnen sommige of alle onderstaande informatie verzamelen om ons daarbij te helpen:

 • informatie die u online indient via de Website, waaronder uw naam, contactgegevens, enz.
 • informatie die u verstrekt via contactformulieren op de Website en alle correspondentie die wij met u hebben via e-mail of telefoon of via de Get in Touch op de Website;
 • details over transacties die u uitvoert of bestellingen die u plaatst via de Website;
 • extra informatie die u ervoor kiest om ons te vertellen;
 • details over bijwerkingen of incidenten tijdens het gebruik van onze producten die u ons per e-mail, telefonisch of via de webchatfunctie op de Website hebt meegedeeld; en
 • technische informatie over uw bezoek, waaronder gegevens over uw bezoeken aan de Website en uw navigatie op de Website, verkeersgegevens, communicatiegegevens, informatie over het apparaat dat u gebruikt om toegang te krijgen tot de Website, uw Internet Protocol (IP)-adres dat wordt gebruikt om uw computer met het Internet te verbinden, uw inloggegevens, browsertype en -versie, instelling van de tijdzone, types en versies van browser plug-ins, besturingssysteem en platform.

Wij verzamelen ook automatisch informatie over hoe bezoekers onze Website gebruiken door cookies en soortgelijke technologieën te gebruiken indien u, wanneer deze niet essentieel zijn voor het functioneren van de Website, toestemming hebt gegeven voor het gebruik ervan. Voor meer informatie over hoe wij cookies gebruiken en hoe u ze kunt uitschakelen, zie ons cookiebeleid.
Afhankelijk van het type persoonsgegevens in kwestie en de rechtsgronden (d.w.z. de “rechtsgrondslagen”) waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, is het mogelijk dat wij, indien u weigert ons deze gegevens te verstrekken, niet aan onze contractuele verplichtingen kunnen voldoen of, in extreme gevallen, onze relatie met u niet kunnen voortzetten.
Voor details over de wettelijke grondslagen waarop wij ons baseren om uw persoonsgegevens te kunnen gebruiken en verwerken, zie Hoe wij uw gegevens gebruiken.

2. HOE WIJ UW INFORMATIE GEBRUIKEN

2.1. Persoonlijke informatieDe doeleinden waarvoor wij uw persoonsgegevens gebruiken en de wettelijke basis onder de wetgeving inzake gegevensbescherming waarop wij ons daarvoor beroepen, worden hieronder toegelicht.

2.2. Wanneer u TOESTEMMING hebt gegevenWij vertrouwen in bepaalde gevallen op uw toestemming om u het volgende toe te zenden wanneer wij u uitnodigen om u op de Website in te schrijven voor marktonderzoeken en daarmee verband houdende mededelingen en om uw antwoorden op deze mededelingen afzonderlijk, of gecombineerd met antwoorden van andere personen, te gebruiken voor inzichtsdoeleinden.
Wij verkrijgen uw toestemming voor het gebruik van cookies die niet strikt noodzakelijk zijn. Zie voor meer informatie ons Cookiesbeleid.
U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken.

2.3. Wanneer er een WETTELIJKE VERPLICHTING isWij zullen uw persoonsgegevens gebruiken om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen, onder meer wanneer de wet ons verplicht

 • om de overheid of de politie en andere criminele onderzoeksinstanties te antwoorden of te helpen;
 • om u te identificeren wanneer u contact met ons opneemt
 • om de juistheid te controleren van de gegevens die wij over u hebben; en
 • om te voldoen aan een verzoek van u in verband met de uitoefening van uw rechten.

2.4. Wanneer het in uw VITAAL BELANG isWij zullen uw persoonlijke gegevens gebruiken om u op de hoogte te stellen van problemen met de productveiligheid of het terugroepen van producten.

2.5. Wanneer er sprake is van een GERECHTIGD BELANGWij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken en verwerken wanneer dit voor ons noodzakelijk is om legitieme belangen na te streven (hetzij de onze, in verband met ons bedrijf, of die van een derde partij), behalve wanneer deze belangen zwaarder wegen dan uw belangen of fundamentele rechten en vrijheden, bijvoorbeeld in de volgende gevallen:

Verwerking noodzakelijk voor het aanbieden van de Website

 • levering en ontwerp van de Website en om ervoor te zorgen dat de inhoud van de Website zo goed mogelijk voor u wordt gepresenteerd
 • de werking van de Website te verzekeren met strikt noodzakelijke cookies (zie ons Cookiebeleid ).

Verwerking die voor ons noodzakelijk is om bezoekers van de Website en klanten te ondersteunen bij hun vragen

 • om te reageren op correspondentie die u ons stuurt en om te voldoen aan de verzoeken die u ons doet met betrekking tot onze producten en diensten.

Verwerking die voor ons noodzakelijk is om in te spelen op veranderende marktomstandigheden en de behoeften van de bezoekers van de Website

 • om onze producten en diensten te analyseren, evalueren en verbeteren, zodat uw bezoek en gebruik van de Website en sociale mediapagina’s nuttiger en aangenamer zijn (wij zullen over het algemeen gegevens gebruiken die van veel mensen zijn samengevoegd, zodat ze u niet persoonlijk identificeren);
 • om marktonderzoek en -analyse uit te voeren (of een derde partij opdracht te geven deze namens ons uit te voeren) zodat wij uw behoeften als klant beter kunnen begrijpen, maar alleen wanneer wij ons niet baseren op uw toestemming (d.w.z. gedurende elke periode waarin de Website u voor dit doel geen opt-in mogelijkheid biedt).

Verwerking die voor ons noodzakelijk is om de administratieve en technische aspecten van ons bedrijf efficiënt en effectief uit te voeren

 • om u te informeren over wijzigingen van onze diensten
 • om de Website te beheren en voor interne operaties, met inbegrip van het oplossen van problemen, testen, statistische doeleinden;
 • om fraude en andere criminele activiteiten te voorkomen
 • om de nauwkeurigheid van de gegevens die wij over u hebben te controleren en een beter begrip van u als rekeninghouder of bezoeker te creëren;
 • voor netwerk- en informatiebeveiliging, zodat wij maatregelen kunnen nemen om uw gegevens te beschermen tegen verlies of schade, diefstal of ongeoorloofde toegang;
 • om u te informeren over administratieve, juridische en zakelijke aangelegenheden;
 • ten behoeve van een bedrijfsherstructurering of -reorganisatie of verkoop van ons bedrijf of onze activa;
 • om onze contractuele of andere wettelijke rechten af te dwingen of te beschermen of om juridische procedures aan te spannen of te verdedigen;
 • om u te informeren over updates van onze voorwaarden en ons beleid;
 • voor onze interne doeleinden, zoals kwaliteitscontrole, prestaties van de website, systeemadministratie en om het gebruik van de website te evalueren, zodat wij u betere diensten kunnen leveren.

Indien u zich in de EU bevindt, geldt het volgende voor u naast (en, in geval van tegenstrijdigheden, boven) de andere bepalingen van deze paragraaf:

 • Als de verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op uw toestemming, is de rechtsgrondslag Art. 6(1)(a) GDPR. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken (Art. 7(3) GPDR), effectief voor de toekomst. Dit heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die plaatsvond voordat u uw toestemming introk.
 • Als de verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op een contract tussen ons en u, is de rechtsgrondslag Art. 6(1)(b) GDPR.
 • Als de verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op wettelijke verplichtingen waaraan wij moeten voldoen, is de rechtsgrondslag Art. 6(1)(c) GDPR.
 • Als de verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op onze legitieme belangen, is de rechtsgrondslag Art. 6(1)(f) GDPR. Als u geïnteresseerd bent in gedetailleerde informatie over de afweging van uw en onze belangen, neem dan contact met ons op zoals beschreven in de rubriek Hoe kunt u contact met ons opnemen. Voor zover de verwerking is gebaseerd op onze legitieme belangen, heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking (Art. 21 GDPR).
3. GEBRUIK VAN APPARAAT- EN SOFTWAREGEBRUIKSINFORMATIE

Wij kunnen uw gebruik van de Website controleren en uw IP-adres, besturingssysteem en browsertype, browserversie, eerder bezochte website (referrer URL), beeldschermresolutie, besturingssysteem en, indien van toepassing, apparaatinformatie (bijv. apparaattype) registreren voor systeemadministratiedoeleinden.
Wij verzamelen geaggregeerde statistische gegevens over bezoekers van de Website en verkoop- en verkeerspatronen. Deze informatie identificeert gebruikers niet persoonlijk, en wij gebruiken deze informatie niet om profielen op te bouwen over individuele gebruikers: het bevat slechts algemene informatie over de gebruikers van de Website.

4. COOKIES

Een cookie (en andere technologieën zoals pixels en beacons) is een klein gegevensbestand dat op uw browser of de hardware van uw computer of ander apparaat wordt geplaatst om een website in staat te stellen u als gebruiker te herkennen wanneer u terugkeert naar de website.
Wij gebruiken niet-essentiële cookies wanneer u daarvoor toestemming geeft en essentiële cookies op de website. Zie ons Cookiebeleid voor meer informatie over het soort cookies en trackingtechnologieën die wij op de Website gebruiken en waarom, en hoe u deze kunt accepteren en weigeren.

5. HET DELEN VAN UW GEGEVENS MET DERDEN

Wij geven persoonsgegevens alleen door aan derden wanneer dit noodzakelijk is voor het verlenen van onze dienst of wanneer dit anderszins wettelijk is toegestaan. In het kader van de hier vermelde doeleinden worden persoonsgegevens doorgegeven aan dienstverleners die betrokken zijn bij de verlening van onze diensten. Naast hun wettelijke verplichting tot naleving van alle voorschriften inzake gegevensbescherming zijn deze dienstverleners gebonden aan aanvullende contractuele vereisten inzake gegevensbescherming. Dit omvat met name contractuele verplichtingen als verwerker (in overeenstemming met de vereisten van art. 28 GDPR). In het bijzonder kunnen wij uw gegevens delen met een van de volgende groepen:

 • elk van onze gelieerde entiteiten, waar dit noodzakelijk/onrechtmatig is, en in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensoverdracht;
 • belasting-, audit- of andere autoriteiten, wanneer wij van mening zijn dat de wet of andere regelgeving ons verplicht deze gegevens te delen (bijvoorbeeld vanwege een verzoek van een belastingdienst of in verband met een verwachte rechtszaak);
 • advocaten die ons juridisch en regelgevend advies geven;
 • externe consultants die inzichten in de sector, marktonderzoek en technische ondersteuning bieden;
 • accountants en boekhouders die financiële bescheiden opstellen en onderzoeken, financiële operaties beoordelen en helpen efficiënter te worden;
 • IT-technische ondersteuningsfuncties, IT-consultants en externe dienstverleners voor analyse die tests, onderzoek en ontwikkeling uitvoeren op onze bedrijfstechnologische systemen;
 • externe aanbieders van marktonderzoek die inzichten in de sector verschaffen en helpen bij productontwikkeling;
 • derden voor de doeleinden van creditcardverrekening, kredietreferentie, uitvoering van bestellingen, levering, klantondersteuningsdiensten en opslagdiensten;
 • derde uitbestede IT-providers waarbij wij een passende gegevensverwerkingsovereenkomst (of vergelijkbare bescherming) hebben;
6. WAAR WIJ UW INFORMATIE OPSLAAN

Uw persoonsgegevens kunnen buiten de Europese Economische Ruimte (EER) worden overgedragen aan de derden die worden beschreven in Uw gegevens delen met derden.
Wij willen ervoor zorgen dat uw persoonsgegevens op een veilige manier worden opgeslagen en overgedragen. Wij zullen daarom alleen gegevens buiten de EER overdragen wanneer dit in overeenstemming is met de wetgeving inzake gegevensbescherming en de wijze van overdracht voldoende waarborgen biedt met betrekking tot uw gegevens, bijvoorbeeld

 • door middel van een intra-groepsovereenkomst tussen een AB Technics-entiteit, waarin de huidige contractuele standaardclausules zijn opgenomen die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie, de Belgische gegevensbeschermingsautoriteit of een andere bevoegde instantie voor de overdracht van persoonsgegevens naar rechtsgebieden zonder adequate gegevensbeschermingswetgeving;
 • door middel van een gegevensoverdrachtovereenkomst met een derde partij, waarin de huidige modelcontractbepalingen zijn opgenomen die door de Europese Commissie, de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit of een andere bevoegde instantie zijn vastgesteld voor de overdracht van persoonsgegevens naar rechtsgebieden zonder adequate gegevensbeschermingswetgeving;
 • door uw gegevens door te geven naar een land waar de Europese Commissie, de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit of een andere bevoegde instantie heeft vastgesteld dat het niveau van gegevensbescherming door de wetgeving van dat land adequaat is; of
 • wanneer u hebt ingestemd met de overdracht.

Wanneer wij uw persoonsgegevens doorgeven buiten de EER en wanneer het land of grondgebied in kwestie geen adequate gegevensbeschermingsnormen handhaaft, zullen wij alle redelijke stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig en in overeenstemming met deze Privacyverklaring worden behandeld. U kunt vragen om deze in te zien door contact met ons op te nemen via onderstaande contactgegevens.

7. HOE WIJ UW INFORMATIE BESCHERMEN

Wij geven om de bescherming van uw informatie. Daarom nemen wij passende maatregelen om ongeoorloofde toegang tot en misbruik van uw persoonsgegevens te voorkomen.
Wij verbinden ons ertoe alle redelijke en gepaste stappen te ondernemen om de persoonlijke informatie die wij bezitten te beschermen tegen misbruik, verlies of ongeoorloofde toegang. Wij doen dit door een reeks passende technische en organisatorische maatregelen te nemen, waaronder coderingsmaatregelen en noodherstelplannen.

Als u misbruik, verlies of onbevoegde toegang tot uw persoonsgegevens vermoedt, laat ons dat dan onmiddellijk weten door contact op te nemen met onze functionaris voor gegevensbescherming via de gegevens aan het einde van deze mededeling.
Helaas is de overdracht van informatie via het internet niet volledig veilig. Hoewel wij onze normale procedures zullen toepassen en voldoen aan wettelijke verplichtingen om uw informatie te beschermen, kunnen wij de veiligheid van uw informatie die naar de Website wordt verzonden niet garanderen en is elke verzending op eigen risico.

De Website kan van tijd tot tijd links bevatten naar en van andere websites. Als u een link naar een van die websites volgt, dient u er rekening mee te houden dat die sites hun eigen privacybeleid hebben en dat wij geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid aanvaarden voor die sites of voor hun privacybeleid. Controleer dat privacybeleid voordat u uw gegevens aan die websites verstrekt.

8. HOE LANG WE UW INFORMATIE BEWAREN

Wij bewaren uw gegevens met betrekking tot bestellingen die u bij ons hebt geplaatst zolang dit wettelijk of anderszins vereist is (bijvoorbeeld vanwege een verzoek van een belastingdienst of in verband met een verwachte rechtszaak).

Als u contact met ons hebt opgenomen met een klacht of vraag: wij bewaren uw persoonsgegevens zo lang als redelijkerwijs nodig is om uw klacht of vraag op te lossen.

De uitzonderingen op het bovenstaande zijn wanneer

 • wij zorgvuldig hebben overwogen of wij uw persoonsgegevens na de hierboven beschreven perioden moeten bewaren om mogelijk een rechtsvordering in te stellen, in te stellen of te verdedigen of om te voldoen aan een wettelijke of regelgevende vereiste;
 • wij daadwerkelijk een rechtsvordering of andere procedure instellen of verdedigen gedurende de periode waarin wij uw persoonsgegevens bewaren; in dat geval bewaren wij uw persoonsgegevens totdat deze procedure is afgesloten en er geen beroep meer mogelijk is;
 • u uw recht uitoefent om te eisen dat wij uw persoonsgegevens langer bewaren dan de door ons aangegeven bewaartermijn (zie verder Recht op beperking van de verwerking hieronder);
 • u uw recht uitoefent om de informatie te laten wissen (indien van toepassing) en wij deze niet hoeven te bewaren in verband met een van de redenen die volgens de wet zijn toegestaan of vereist (zie verder recht op wissen hieronder); of
 • in beperkte gevallen een rechtbank of toezichthouder ons verplicht uw persoonsgegevens voor een langere of kortere periode te bewaren.

Wanneer het niet langer nodig is om uw gegevens te bewaren, verwijderen wij de persoonsgegevens die wij over u hebben uit onze systemen (door deze gegevens te wissen of te anonimiseren). Na die tijd kunnen wij geaggregeerde gegevens (waaruit u niet kunt worden geïdentificeerd) bewaren en bewaren voor analytische en statistische doeleinden.

9. UW RECHTEN

U hebt een aantal rechten met betrekking tot uw gegevens op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming. In verband met bepaalde rechten kunnen wij u om informatie vragen om uw identiteit te bevestigen en, indien van toepassing, om ons te helpen bij het zoeken naar uw persoonsgegevens. Behalve in zeldzame gevallen zullen wij u antwoorden binnen een maand vanaf ofwel: (i) de datum waarop wij uw identiteit hebben bevestigd; of (ii) wanneer wij dit niet hoeven te doen omdat wij deze informatie al hebben, vanaf de datum waarop wij uw verzoek hebben ontvangen.

9.1. Recht op bezwaarMet dit recht kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons wanneer wij dit doen om een van de volgende redenen:

 • wanneer wij ons beroepen op onze legitieme belangen om uw informatie te verwerken;
 • om ons in staat te stellen een taak in het algemeen belang uit te voeren of een officieel gezag uit te oefenen; of
 • voor wetenschappelijke, historische, onderzoeks- of statistische doeleinden.

Behalve voor de doeleinden waarvoor wij zeker weten dat wij uw persoonsgegevens kunnen blijven verwerken, zullen wij de verwerking van uw persoonsgegevens overeenkomstig uw bezwaar tijdelijk stopzetten totdat wij de zaak hebben onderzocht. Als wij het ermee eens zijn dat uw bezwaar gerechtvaardigd is in overeenstemming met uw rechten op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming, zullen wij het gebruik van uw persoonsgegevens voor die doeleinden definitief stopzetten. Anders zullen wij u onze rechtvaardiging geven waarom wij uw persoonsgegevens moeten blijven gebruiken.

9.2. Recht om toestemming in te trekkenWanneer wij uw toestemming hebben verkregen om uw persoonsgegevens voor bepaalde activiteiten te verwerken, kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken en zullen wij stoppen met het gebruik van uw persoonsgegevens voor dat doel, tenzij wij van mening zijn dat er een alternatieve rechtsgrondslag is die onze verdere verwerking van uw gegevens voor dit doel rechtvaardigt, in welk geval wij u van deze voorwaarde op de hoogte zullen stellen. Als u uw toestemming intrekt, is ons gebruik van uw persoonsgegevens vóór uw intrekking nog steeds rechtmatig.

9.3. Recht op toegang (‘Data Subject Access Requests’)U kunt ons te allen tijde vragen om een kopie van de informatie die wij over u bewaren en ons verzoeken deze informatie te wijzigen, bij te werken of te verwijderen. Als wij u toegang verlenen tot de informatie die wij over u bewaren, zullen wij u hiervoor geen kosten in rekening brengen, tenzij dit wettelijk is toegestaan. Als u verdere kopieën van deze informatie bij ons aanvraagt, kunnen wij u redelijke administratiekosten in rekening brengen. Als het ons wettelijk is toegestaan, kunnen wij uw verzoek weigeren. Als wij uw verzoek weigeren, zullen wij u altijd de redenen daarvoor meedelen.
Als u toegang tot uw gegevens wilt vragen, zou het ons helpen bij de behandeling van uw verzoek als u de titel “Data Subject Access Request” gebruikt of dit telefonisch vermeldt wanneer u contact met ons opneemt. Dit is echter niet verplicht en wij zullen verzoeken ook zonder deze vermelding in behandeling nemen.

9.4. Recht op verwijdering van gegevensU hebt het recht om in bepaalde omstandigheden te verzoeken dat wij uw persoonsgegevens wissen. Normaal gesproken bestaat dit recht wanneer

 • de gegevens niet langer noodzakelijk zijn;
 • u uw toestemming voor het gebruik van uw gegevens door ons heeft ingetrokken en er geen andere geldige reden is om door te gaan;
 • de gegevens onrechtmatig zijn verwerkt
 • de gegevens moeten worden gewist om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen; of
 • u bezwaar maakt tegen de verwerking van uw gegevens en wij geen dwingende legitieme redenen kunnen aantonen voor onze verdere verwerking.

Wij zijn slechts in beperkte gevallen gerechtigd om te weigeren uw verzoek tot wissen in te willigen en wij zullen u altijd de reden daarvoor meedelen.
Wanneer wij voldoen aan een geldig verzoek om gegevens te wissen, zullen wij alle redelijkerwijs uitvoerbare stappen ondernemen om de desbetreffende gegevens te wissen.

9.5. Recht op beperking van de verwerkingU hebt het recht om te verzoeken dat wij onze verwerking van uw persoonsgegevens in bepaalde omstandigheden beperken, bijvoorbeeld als u de juistheid betwist van de persoonsgegevens die wij over u bewaren, als u bezwaar maakt tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens voor onze legitieme belangen of als u eist dat wij deze bewaren in verband met een gerechtelijke procedure. Indien wij uw persoonsgegevens hebben gedeeld met derden, zullen wij hen op de hoogte stellen van de beperkte verwerking, tenzij dit onmogelijk is of onevenredig veel moeite kost. Wij zullen u uiteraard op de hoogte stellen voordat wij een beperking op de verwerking van uw persoonsgegevens opheffen.

Wij kunnen uw gegevens alleen verwerken terwijl de verwerking ervan beperkt is, als wij uw toestemming hebben of als het ons wettelijk is toegestaan om dit te doen, bijvoorbeeld voor opslagdoeleinden, om de rechten van een ander individu of bedrijf te beschermen of in verband met gerechtelijke procedures.

9.6. Recht op rectificatieU hebt het recht om ons te verzoeken onjuiste of onvolledige persoonlijke informatie die wij over u hebben te rectificeren. Indien wij deze persoonsgegevens hebben gedeeld met derden, zullen wij hen op de hoogte stellen van de rectificatie, tenzij dit onmogelijk is of onevenredig veel moeite kost. U kunt ook details opvragen over de derden aan wie wij de onjuiste of onvolledige persoonsgegevens hebben verstrekt. Wanneer wij van mening zijn dat het redelijk is dat wij niet aan uw verzoek voldoen, zullen wij onze redenen voor deze beslissing toelichten.
U kunt bepaalde delen van uw informatie inzien en bijwerken door in te loggen op uw account op de Website.

9.7. Recht op gegevensoverdraagbaarheidIndien u dat wenst, hebt u het recht om uw persoonsgegevens over te dragen tussen dienstverleners waarbij wij ons baseren op uw toestemming of de uitvoering van uw contract als rechtsgrond voor het gebruik van die gegevens. In feite betekent dit dat u de gegevens die wij over u bewaren, kunt overdragen aan een andere derde partij. Om u in staat te stellen dit te doen, zullen wij u uw gegevens verstrekken in een algemeen gebruikt machinaal leesbaar formaat, zodat u de gegevens kunt overdragen. Als alternatief kunnen wij de gegevens rechtstreeks voor u overdragen indien dit technisch mogelijk is.

9.8. Rechten met betrekking tot geautomatiseerde besluitenIn bepaalde omstandigheden kunt u een besluit dat over u is genomen op basis van louter geautomatiseerde verwerking en waarbij de verwerking niet wettelijk verplicht is, aanvechten. U kunt ons ook vragen te stoppen met het nemen van dergelijke besluiten op basis van uitsluitend geautomatiseerde verwerking.

9.9. Recht om een klacht in te dienenU hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij uw lokale toezichthoudende autoriteit, in uw geval de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit. U kunt hen op de volgende manieren contacteren:

 • Telefoon: +32 (0)2 274 48 00 of +32 (0)2 274 48 35
 • Website: https://www.dataprotectionauthority.be/citizen
 • E-mail: contact@apd-gba.be
 • Adres: Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

9.10. Hoe uw rechten uitoefenenAls u een van deze rechten wilt uitoefenen, kunt u contact met ons opnemen via de gegevens onder Hoe neemt u contact met ons op? Merk op dat wij een dossier van uw communicatie kunnen bijhouden om ons te helpen eventuele problemen op te lossen.

10. WIJZIGINGEN

Wij kunnen te allen tijde wijzigingen aanbrengen in deze Privacykennisgeving door een kopie van de gewijzigde kennisgeving op de Website te plaatsen of, indien van toepassing, door u een e-mail met die kennisgeving te sturen. Alle wijzigingen worden van kracht 7 dagen na de datum van onze e-mail of de datum waarop wij de gewijzigde voorwaarden op de Website plaatsen, indien dat eerder is.

11. HOE CONTACT MET ONS OP TE NEMEN

Als u vragen hebt over deze Privacykennisgeving, inclusief uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens, kunt u contact met ons opnemen per e-mail op dpo@abtechnics.be of per post op: Antwerpsesteenweg 115, 2390 Malle (België).

Als u contact met ons wilt opnemen met algemene vragen of zorgen, kunt u gebruik maken van onze pagina “Over ons > Contact” of een e-mail sturen naar mail@abtechnics.be of ons schrijven per post naar bovenstaand adres.

Als u per e-mail of post contact met ons opneemt, gebruik dan het onderwerp “Vraag over gegevensbescherming”, zodat wij uw vraag naar de juiste afdeling kunnen doorverwijzen en deze onmiddellijk kunnen behandelen.

BIJGEWERKT 26 juni 2023